Kojamo-konserni lyhyesti

Kojamo haluaa olla asumisen edelläkävijä ja parempaa kaupunkiasumista arvostavan asiakkaan ykkösvalinta. Uudistamme Lumo-brändimme kautta suomalaista vuokra-asumista ja teemme siitä entistä haluttavampaa. Edistämme kaupungistuvan Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia helpottamalla työperäistä liikkuvuutta.


Panostamme yhä vahvemmin digitaalisiin palveluihin, asiakaskokemukseen ja yrityskulttuuriin. Tavoitteemme on olla erinomaisesta asiakaskokemuksesta tunnettu ja hyvää taloudellista tulosta tekevä asuntosijoitusyhtiö.


Toimimme seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla ja vastaamme erityisesti Helsingin seudun kasvavaan vuokra-asuntokysyntään. Viiden viime vuoden aikana olemme investoineet kaupallisen vuokra-asuntotarjonnan kehittämiseen lähes 1,7 miljardia euroa.

Toimitusjohtajan katsaus

Uudisrakentamisen huippuvuonna myös asumisen palvelukehitys vauhdittui

Vahvistimme asemaamme Suomen suurimpana kiinteistösijoittajana ja vuokra-asumisen palveluiden uudistajana vuonna 2017. Kehitimme aktiivisesti kiinteistökantaamme, uudistimme Lumo-brändimme asiakaskokemusta sekä lisäsimme valmiuksiamme olla suunnannäyttäjä matkalla kohti parempaa kaupunkiasumista Suomessa.


Lumo-verkkokaupan kautta on
tehty yli 4 000 vuokrasopimusta.”

Rakentamisen huippuvuonna myös palvelukehitys eteni vauhdikkaasti. Kaupunkiasumisen tarpeet ja toiveet näkyvät asiakkaittemme tavassa toimia: Lumo-verkkokauppa on ollut voimakkaassa kasvussa ja sen kautta on tehty 4 000 vuokrasopimusta.


Arvojemme mukaisesti olemme tuulettaneet vanhentuneita tapoja ja sujuvoittaneet toimintaamme. Henkilöstön kanssa yhdessä luodut arvomme ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa toteutuvat tämän päivän Kojamossa uudistuneella ja energisellä tavalla. Rohkeutemme uudistaa jatkuu myös vuonna 2018.


Jani Nieminen
Toimitusjohtaja


Investoinnit Lumo-
liiketoimintaan jatkuivat

Kojamo on investoinut viiden vuoden aikana kaupalliseen vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa 1,7 miljardia euroa.


Bruttoinvestoinnit:

367,3

miljoonaa euroa

Liikevaihto:

337,0

miljoonaa euroa

Verkkokauppa:

4 000

vuokrasopimusta

Asuntokannan käypä arvo:

4,7

miljardia euroa

Nettovuokratuotto:

216,0

miljoonaa euroa

Henkilöstötyytyväisyys:

AAA


Asumisen parasta asiakaskokemusta luomassa

Hyvä asumiskokemus on monen asian summa. Ainutlaatuinen Lumo-verkkokauppa on mullistanut asiakkaan aseman asunnon vuokraamisessa antamalla hänelle mahdollisuuden vuokrata haluamansa koti verkosta – vaikka heti. Tarjoamme Lumoasukkaille monia arkea helpottavia yhteiskäyttöpalveluita. Vuoden aikana toimme liikuntapalvelut osaksi asumista Pihakoutsikonseptin muodossa.


Uudisrakentamisen huippuvuosi

Jatkoimme merkittävää investointiohjelmaamme Suomen kasvavilla kaupunkiseuduilla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2017 aikana aloitettiin kaikkiaan 973 asunnon rakennuttaminen. Rakenteilla oli vuoden lopussa 1 525 asuntoa. Tavoitteemme on käynnistää vuosittain 1 000 uuden asunnon rakentaminen.

Vuosikertomus 2017
(PDF)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
(PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
(PDF)

Palkka- ja palkkioselvitys 2017
(PDF)